Zaloguj się | Rejestracja
Twoja przeglądarka nie obsługuje zawartości Flash.

Uchwalono budżet gminy Dobra na 2018 r.


Uchwalono budżet gminy Dobra na 2018 r.

Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy Dobra na 2018 rok przygotowany przez wójt Teresę Dera. Głosowanie nad budżetem odbyło się w czwartek, 28 grudnia podczas ostatniej w tym roku XXIX sesji Rady Gminy Dobra.


W prognozowanych na 2018 rok dochodach w kwocie 115.199.128,55 zł największy udział stanowią wpływy z udziału w podatkach dochodowych ok. 41% (PIT kwota 46.033.588 zł i CIT kwota 700.000 zł) oraz dochody z podatków i opłat w kwocie 24.979.500 zł, co stanowi ok. 22% dochodów budżetu. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.177.200 zł, co stanowi ok. 7% całości dochodów.

Zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego gmina ma otrzymać dotacje na zadania zlecone oraz własne w kwocie 17.069.580 zł, co stanowi ok. 15% wszystkich zaplanowanych dochodów. Dotacje z budżetu państwa przeznaczone są na finansowanie głównie zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego (2.907.000 zł) i świadczeń wychowawczych Rodzina 500+ (12.834.000 zł).

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 112.599.128,55 zł i będzie niższa do prognozowanych dochodów o 2,6 mln zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 43.846.775 zł. Głównie są to zadania wieloletnie, na które już w 2017 roku zostały podpisane umowy. Plan wydatków majątkowych jest równie wysoki jak w 2017 r., mimo konieczności przeznaczenia znacznych kwot na bieżące utrzymanie i konserwację inwestycji oddanych do użytku w latach poprzednich. Wartościowo udział inwestycji w całości wydatków wynosi ok. 39%. Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową (35% wydatków majątkowych), oświatę 14%, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną 33%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 7% , kulturę fizyczną 5%.

Uchwała budżetowa została przyjęta przez radnych jednogłośnie.

Zobacz analizę projektu budżetu na 2018 r.

Szczegóły budżetu można poznać na stronie bip.dobraszczecinska.pl

Reklamy Google:


Podczas XXIX sesji Rady Gminy Dobra wręczono też medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wyróżnienia z okazji 50. rocznicy ślubu otrzymali Państwo Helena i Stanisław Miluch z Wołczkowa. Medale nadane postanowieniem Prezydenta RP wraz z życzeniami wręczyli Wójt Gminy Dobra Teresa Dera oraz Przewodniczący Rady Gminy Dobra Bartłomiej Miluch.

Podczas sesji przyjęto również następujące uchwały:
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok,
- w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
- w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2025,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego na 2018 r.,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
- w sprawie powierzenia Gminie Police zadania w zakresie udzielania schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Dobra,
- zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasady prowadzenia przez Wójta Gminy Dobra w zakresie wynajmowania i wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2018-2022,
- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bezrzecze,
- zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obręb Wąwelnica,
- w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Dobra na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 r.,
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dobra na 2018 r.

Radni wysłuchali też sprawozdań z prac stałych komisji Rady Gminy Dobra za 2017 r., zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.11.2017 r. do dnia 30.11.2017 r. oraz wysłuchali raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dobra na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.

Na zakończenie sesji wójt Teresa Dera oraz przewodniczący rady Bartłomiej Miluch złożyli życzenia noworoczne. Koniec roku uczczono symboliczną lampką bezalkoholowego szampana.

Źródło: E. Ziółko, J. Jankowska - Urząd Gminy Dobra

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomościXXIX sesja Rady Gminy Dobra - 28 grudnia 2017 r.:
Zobacz artykuły powiązane:

Projekt budżetu Gminy Dobra na 2018 r.

W środę, 15 listopada Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podpisała i przedłożyła Radzie Gminy Dobra oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu Gminy Dobra na 2018 rok. Projekt budżetu przewiduje nadwyżkę budżetową w kwocie 2,6 mln zł, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytu długoterminowego.

środa 03 stycznia 2018 - 08:33:43 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Bezrzecze24

USŁUGI W/DLA BEZRZECZA

podolog.szczecin
chmurka.jpg
Przedszkole Poranna Chmurka
Mierzyn, ul. Poranna 4
Integracyjne Przedszkole Poranna Chmurka to placówka położona na granicy Szczecina i Mierzyna. Za cel obraliśmy sobie wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami sensorycznymi. Pielęgnujemy indywidualność i rozwijamy ją. Zapewniamy rodzinną atmosferę, fachową kadrę realizującą program dydaktyczno-wychowawczy i dbającą szczególnie o bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci.
stylowa.jpg
Restauracja Stylowa
Dobra, ul.Szczecińska 20b
tel. +48 517 687 606
W stylowym klimacie zorganizujemy dla Państwa przyjęcie okolicznościowe a także wszelkie spotkania firmowe. Zapraszamy na szeroki wybór dań, w tym prawdziwą pizzę, które oferujemy również z dowozem w wyznaczonym obszarze. Specjalizujemy się także w cateringu na przyjęcia domowe i firmowe.

przychodnie.jpg
Przychodnie
Medycyny Rodzinnej
Zapraszamy naszych Pacjentów na pierwsze bezpłatne szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B - wzw B. Bezrzecze, ul. Górna 18b,
tel. +48 91 818 20 10.
autofit.jpg
AUTO FIT
mechanika pojazdowa
71-211 Szczecin
ul. Szeroka 63
PN - PT 9:00 - 18:00
Firma AUTO FIT prowadzi kompleksową naprawę i diagnostykę samochodów z grupy VW, AUDI, SEAT, SKODA oraz naprawy mechaniczne wszystkich innych marek. Zapraszamy.
Telefon: +48 91 432 75 63
reklama
reklama.jpg
Reklama w portalu Bezrzecze24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu Bezrzecze24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Sprawdź ofertę reklamową... więcej