Zaloguj się | Rejestracja
Twoja przeglądarka nie obsługuje zawartości Flash.

Zachodnie obejście Szczecina! (czytaj więcej ...)


Zachodnie obejście Szczecina!

Bezrzecze to jedna z zachodnich "sypialni" Szczecina, z której już dziś ciężko dostać się do centrum, nie mówiąc o przedostaniu się na drugą stronę Odry. A każdy wyjazd nad morze czy na goleniowskie lotnisko przyprawia nas o zawrót głowy.


Z przeprowadzonych analiz wynika, że ruch w okolicach miasta Szczecina na przestrzeni piętnastu lat wzrośnie, co najmniej o jedną trzecią, a więc doraźne rozwiązania w postaci budowy czy modernizacji wewnętrznego układu drogowego miasta nie rozwiążą problemów z ruchem tranzytowym i zasadniczo nie poprawią się parametry dla podróżujących tranzytem.

Podejmowane próby rozwiązania obecnych i przyszłych problemów w rejonie przygranicznym Szczecina, jednoznacznie wskazują, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem w zakresie komunikacyjnym będzie budowa Zachodniego Drogowego Obejścia miasta Szczecina wraz ze stałą przeprawą przez rzekę Odrę.

Obecny Zarząd Województwa w porozumieniu z gminami leżącymi w przebiegu planowanego obejścia oraz z powiatem polickim, dokonał pierwszego kroku, jakim jest Studium Wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia miasta Szczecina. Jest to dokument, który dostarczyć ma wszelkich danych potrzebnych dla uzasadnienia konieczności wybudowania „obwodnicy”, i ujęcia tej inwestycji w rządowych planach inwestycyjnych.

Autorami Studium są: ARCADIS Spółka z o. o. oraz Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DiM Ryszard Kowalski.

Posiadając gotowy dokument, będzie można przystąpić do dalszych prac projektowych a uwieńczeniem tych działań powinna być realizacja Zachodniego Drogowego Obejścia miasta Szczecina w latach 2014-2020.

Właśnie rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie przebiegu drogowego obejścia. Do naszych domów zapukać mogą ankieterzy, którzy będą nas pytać o możliwie najlepszy wariant przebiegu obwodnicy. Badanie ma być przeprowadzone na reprezentatywnej grupie, więc jeśli chcemy mieć pewność, że nasze zdanie zostanie wzięte pod uwagę, możemy wybrać się na spotkania dotyczące projektowania obwodnicy. Na spotkania zapraszają autorzy Studium wykonalności Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina.

4 maja 2010 roku godzina 18:00 - Restauracja NORD w Mierzynie
7 maja 2010 roku godzina 10:00 - Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej, ul. Graniczna 31Cele Zachodniego Drogowego Obejścia Miasta Szczecina:

- Połączenie systemu transportowego m. Szczecina z europejskim i polskim układem autostrad (A11, A20 i A6) i dróg ekspresowych (S3 i S6) oraz zwiększenie dostępności transportowej terenów przygranicznych.

- Stworzenie nowego korytarza transportowego pozwalającego na wyprowadzenie poza miasto ruchu tranzytowego z przejść granicznych i wyeliminowanie transportu materiałów niebezpiecznych przez miasto Szczecin,

- Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Szczecina i przygranicznych obszarów województwa zlokalizowanych na terenach gmin Kołbaskowo, Dobra, Police, ułatwienie dojazdu do Szczecina z miejscowości Nowe Warpno, Police, Goleniów

- Poprawa dostępności transportowej terenów zlokalizowanych pomiędzy autostradą A6, granicą polsko-niemiecką, granicami administracyjnymi miasta Szczecina i Zalewem Szczecińskim oraz stref gospodarczych gmin Kołbaskowo, Dobra, Police i Goleniów w celu aktywizacji gospodarczej

- Skrócenie czasu dojazdu do portu lotniczego Szczecin - Goleniów

- Poprawa stanu środowiska w mieście Szczecinie (ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zmniejszenie natężenia hałasu powodowanego ruchem tranzytowym przez miasto)


Założenia projektowe:

Długość projektowanej Zachodniego Obejścia Szczecina od węzła Kołbaskowo do węzła Goleniów wynosi około 51 km.Przewiduje się następujące parametry techniczne projektowanej trasy:
– klasa drogi: S (droga ekspresowa),
– prędkość projektowa: Vp = 100 km/h,
– nośność nawierzchni: 115 kN/oś.

Przekrój poprzeczny docelowo przyjmuje się jako dwujezdniowy (2 x 7,00 m)
z pasami awaryjnego postoju (2 x 2,50 m) oraz poboczami gruntowymi (2 x 0,75 m), z pasem dzielącym jezdnie o szerokości minimalnej 4,00 m (w tym dwie opaski bitumiczne po 0,50 m).


Szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających będzie możliwa
do określenia na etapie projektu realizacyjnego. Rezerwę terenu, która pozostanie
po wybudowaniu drogi, należy – z uwagi na uciążliwość drogi – wykorzystać jako pas ochrony czynnej przed hałasem i zanieczyszczeniami. Ze względu na silną urbanizację terenów wzdłuż trasy należy dopuścić w ramach linii rozgraniczających realizację dróg wspomagających obsługujących obszary przyległe. Przewiduje się również, zgodnie z zaleceniami przyrodniczo-ekologicznymi, budowę przejść dla zwierząt oraz przejazdów gospodarczych zapewniających właściwą obsługę terenów przeciętych projektowaną drogą. Dostępność do projektowanej trasy będzie możliwa wyłącznie za pośrednictwem planowanych bezkolizyjnych węzłów drogowych.

plan

Poczytaj więcej na temat Zachodniego Obejścia Szczecina
(pobierz dokument w formacie pdf)Źródło: www.zachodnieobejscieszczecina.pl, www.szczecin.pl, Gazeta Wyborcza Szczecin, PO Głos Zachodniopomorski (Luty 2009)

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomości

niedziela 25 kwietnia 2010 - 19:59:09 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Bezrzecze24

USŁUGI W/DLA BEZRZECZA

podolog.szczecin


slonecznysad


autofit.jpg
AUTO FIT
mechanika pojazdowa
71-211 Szczecin
ul. Szeroka 63
PN - PT 9:00 - 18:00
Firma AUTO FIT prowadzi kompleksową naprawę i diagnostykę samochodów z grupy VW, AUDI, SEAT, SKODA oraz naprawy mechaniczne wszystkich innych marek. Zapraszamy.
Telefon: +48 91 432 75 63
reklama.jpg
Reklama w portalu Bezrzecze24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu Bezrzecze24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Sprawdź ofertę reklamową... więcej