WiadomośćUmowa na bezpłatne przejazdy dla uczniów
(Kategoria: Bezrzecze - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
czwartek 27 września 2018 - 17:56:56


Umowa na bezpłatne przejazdy dla uczniów
z gminy Dobra


W czwartek, 27 września Wójt Gminy Dobra Teresa Dera i Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek podpisali porozumienie w sprawie przystąpienia Gminy Dobra do projektu nadania uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów z naszej gminy.


Dzięki podpisanej umowie, od 1 października 2018 r. uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych nie będą musieli płacić za bilety autobusowe i tramwajowe, którymi zarządza Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Po podpisaniu umowy z prezydentem Szczecina, wójt Teresa Dera wraz ze skarbnikiem Jolantą Jankowską podpisały umowę z dyrektorem Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Radosławem Tumielewiczem, w sprawie zasad i sposobu rozliczeń za umożliwienie mieszkańcom gminy korzystania z uprawień do bezpłatnych przejazdów oferowanych przez ZDiTM.

Korzystać z darmowych przejazdów będzie można na podstawie karty SKA (Szczecińska Karta Aglomeracyjna) i/lub SKR (Szczecińska Karta Rodzinna). Posiadacze tych kart muszą zgłosić się do jednego z punktów personalizacji kart (np. Brama Portowa - ul. Wyszyńskiego 1, siedziba ZDiTM - ul. Klonowica 5, C.H. Turzyn - ul. Bohaterów Warszawy 40, pętla Kołłątaja - ul. Barbary 1 - zobacz wykaz), aby na podstawie aktualnych legitymacji szkolnych nadane im zostały specjalne uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Tam też będzie można wyrobić SKA. Brak karty będzie oznaczać brak możliwości korzystania z darmowych przejazdów. Proces wyrobienia SKA jest szybki i bezpłatny. Zgodnie z regulaminem ZDiTM kartę SKA można odebrać maksymalnie po upływie 5 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W przypadku kart SKR obowiązują procedury określone przez Urząd Gminy Dobra i program Szczecin Przyjazny Rodzinie. Wnioski o wydanie bądź przedłużenie terminu ważności SKR mieszkańcy gminy Dobra nadal składają w Wydziale Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51.

Przypominamy, że brak karty SKA lub SKR z nadanym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów oznaczać będzie brak możliwości korzystania z darmowych przejazdów (sama legitymacja szkolna nie upoważnia do darmowych przejazdów).

Warunki uzyskania uprawnienia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:

- uprawnienia nadaje się na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ucznia szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej - awers i rewers podbity pieczątką szkoły,
- adres zamieszkania: Gmina Dobra,
- uprawnienie nadaje się na okres do 30 września danego roku kalendarzowego, na który jest aktualnie podbita legitymacja szkolna,
- nowe karty SKA wyrabia się na podstawie wniosku wypełnionego i podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego, do wniosku należy załączyć aktualne zdjęcie użytkownika karty (wniosek o SKA).

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dla dzieci od 0 do 8 lat:

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XXXVII/1083/18 z dnia 30 stycznia 2018r. "dzieci od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, ale nie później niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów - na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka (np. książeczka zdrowia dziecka, dowód osobisty, itp.). Z uprawnienia mogą korzystać wszystkie dzieci bez względu na adres zamieszkania. W tym przypadku nie wyrabia się żadnych kart.

W celu zmniejszenia kolejek przy kasach biletowych w Szczecinie, będą one również otwarte w sobotę i niedzielę.

Gmina Dobra w całości pokryje koszty udzielonych uprawnień do bezpłatnych przejazdów Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Bezpłatne przejazdy dla uczniów z gminy Dobra będą obowiązywały od 1 października 2018 r.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomościPodpisanie umowy na bezpłatne przejazdy dla uczniów z gminy Dobra:

Zobacz artykuły powiązane:

Bezpłatne przejazdy dla wszystkich uczniów w gminie

Wszystko wskazuje na to, że od 1 października również w Gminie Dobra będą obowiązywały bezpłatne przejazdy dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.Źródło: Bezrzecze 24 - portal mieszkańców Bezrzecza
( http://www.bezrzecze24.pl/news.php?extend.3061 )