WiadomośćProjekt budżetu Gminy Dobra na 2021 r.
(Kategoria: Bezrzecze - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
wtorek 08 grudnia 2020 - 10:35:52


Projekt budżetu Gminy Dobra na 2021 r.


Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podpisała i przedłożyła Radzie Gminy Dobra oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu Gminy Dobra na 2021 rok. Projekt przewiduje wydatki inwestycyjne na poziomie 43 mln złotych.


Rozwój inwestycyjny gminy oraz utrzymanie wydatków przede wszystkim w zakresie edukacji - to główne założenia projektu budżetu Gminy Dobra na 2021 r.

"Przygotowany projekt to budżet, który zakłada zrównoważony rozwój naszych miejscowości, to stała optymalizacja kosztów i równowaga pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi. Z uwagi na sytuację w jakiej obecnie jesteśmy, a także skutki finansowe, które dotknęły gminę z powodu pandemii Covid-19, przygotowany projekt budżetu to w większości kontynuacja zadań z programu inwestycyjnego wieloletniej prognozy finansowej. Udało się skonstruować budżet i nie zrezygnować z inwestycji takich jak budowa przedszkola w Bezrzeczu, szkoły podstawowej w Dołujach, ścieżki rowerowej Buk-Lubieszyn i wielu innych" - informuje Skarbnik Gminy Dobra Jolanta Jankowska.

W prognozowanych na 2021 rok dochodach w kwocie 174.994.707,20 zł największy udział stanowią wpływy z udziału w podatkach dochodowych ok. 34% (PIT kwota 59.024.579 zł i CIT kwota 1.000.000 zł) oraz dochody z podatków i opłat w kwocie 35.201.280 zł co stanowi ok. 20% dochodów budżetu.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 172.394.707,20 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2.600.000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 43.081.700 zł stanowić będą ok. 25 % ogólnej kwoty wydatków.

Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną (ok. 44% wydatków majątkowych), infrastrukturę drogową (ok. 34%), kulturę fizyczną (ok. 7%), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (ok. 5%).

Na szczególną uwagę zasługuje porównanie wydatków i dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań w zakresie oświaty. W 2021 r. Gmina Dobra otrzyma na ten cel 23.738.858,07 zł, w tym subwencja oświatowa 21.389.432 zł, a inne dotacje i wpływy 2.349.426,07 zł. Wydatki na zadania oświatowe tj. utrzymanie szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych, obsługa ekonomiczna i administracyjna, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wpłata do budżetu państwa części subwencji tzw. janosikowe, zaplanowano w kwocie 43.685.866,37 zł, w tym 930 000 zł to wydatki na inwestycje w oświacie.

Szczegóły budżetu można poznać za pośrednictwem strony internetowej bip.dobraszczecinska.pl, a wieloletniej prognozy finansowej - tutaj.

Źródło: Jolanta Jankowska, Skarbnik Gminy DobraŹródło: Bezrzecze 24 - portal mieszkańców Bezrzecza
( http://www.bezrzecze24.pl/news.php?extend.3572 )