WiadomośćKonsultacje społeczne w Dobrej, Wołczkowie i Bezrzeczu
(Kategoria: Bezrzecze - WIADOMOŚCI, INFORMACJE)
Dodane przez admin
poniedziałek 06 września 2021 - 07:27:30


Konsultacje społeczne w Dobrej, Wołczkowie i Bezrzeczu


Trwają konsultacje społeczne w sprawie sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Dobra, w ramach projektu "Planowanie z mieszkańcami" (POWR.02.19.00-00-KP12/18). Głównym celem konsultacji jest możliwie szerokie poznanie opinii i preferencji mieszkańców gminy.


W ramach konsultacji społecznych Urząd Gminy Dobra zaprasza mieszkańców na spotkania w miejscowościach: Dobra, Wołczkowo i Bezrzecze. Odbędą się one w następujących terminach:

Dobra - 17 września 2021 r. godz. 17:00
Klub, ul. Graniczna 31, 72-003 Dobra

Wołczkowo - 20 września 2021 r. godz. 17:00
Klub, ul. Lipowa 11a, 72-003 Dobra

Bezrzecze - 21 września 2021 r. godz. 17:00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu, ul. Górna 3, 71-218 Bezrzecze

Spotkania poświęcone będą informowaniu mieszkańców o znaczeniu i wyjaśnieniu założeń studium w oparciu m.in. o posiadany bilans oraz pozyskaniu oczekiwań i potrzeb mieszkanek i mieszkańców w kontekście opracowania projektu. Spotkania będą miały na celu ukierunkowanie na włączenie mieszkańców na etapie powstawania założeń i koncepcji nowego studium, zapoznanie z zakresem opracowania, omówienie procedury planistycznej, przebiegu konsultacji społecznych, a także zebranie wniosków oraz poznanie problemów i potrzeb mieszkańców.

Spotkania prowadzone będą z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych.

Zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Źródło: Urząd Gminy DobraŹródło: Bezrzecze 24 - portal mieszkańców Bezrzecza
( http://www.bezrzecze24.pl/news.php?extend.3635 )