Zaloguj się | Rejestracja

Bezrzecze na mapach Google Street View - ul. Modra

Instrukcja: w celu obracania widoku skorzystaj z kółka na panelu sterowania w lewym górnym rogu lub użyj strzałek w lewo i w prawo na klawiaturze. Jeśli chcesz przejść po ulicy, kliknij jedną z białych strzałek nałożonych na drogę lub użyj strzałek w górę i w dół na klawiaturze.
Linki:
Zobacz większą mapę Bezrzecza z opcją Street View na Google Maps