Zaloguj się | Rejestracja
Twoja przeglądarka nie obsługuje zawartości Flash.

Nowe ścieżki rowerowe w gminie Dobra


Nowe ścieżki rowerowe
w gminie Dobra


Buk - Lubieszyn, Łęgi - Stolec, Dobra - Głębokie - to nowe ścieżki rowerowe, które pojawią się w gminie Dobra. W przypadku trasy z Dobrej do Głębokiego (7 km) przygotowywany jest projekt budowlano-wykonawczy. W trakcie opracowywania są projekty ścieżek z Buku do Lubieszyna (5 km) i z miejscowości Łęgi do Stolca, wzdłuż granicy (5 km).


Ścieżka rowerowa Łęgi - Stolec (5 km)

W trakcie opracowywania jest projekt ścieżki rowerowej Łęgi - Stolec o długości ponad 5 km. Trasa o szerokości 3,5 m i nawierzchni bitumicznej łączyłaby się z istniejącą ścieżką rowerową Buk - Łęgi, następnie kierowałaby się w stronę północną, wzdłuż granicy państwa, po wytyczonej drodze gruntowej w kierunku miejscowości Stolec. Na całym odcinku ścieżki zaprojektowano miejsca postojowe dla rowerzystów oraz wzmocnienia konstrukcji na przejazdach dla pojazdów obsługi Lasów Państwowych. W miejscowości Stolec ścieżka włączyłaby się w drogę powiatową 3907Z.

Szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 3,5 mln zł. Projekt przygotowuje firma DIM Projektowanie Dróg i Mostów. Zgodnie z umową projekt budowlany ma zostać przekazany gminie do końca października 2018 r.

Ścieżka rowerowa Buk - Lubieszyn (5 km)

W trakcie opracowywania jest również projekt ścieżki rowerowej łączącej Buk z Lubieszynem. Trasa o szerokości 2 metrów będzie przebiegać po terenie leśnym, częściowo wykorzystując wybudowaną już ścieżkę ekologiczno-edukacyjną do schroniska przy ulicy Zwierzynieckiej w Dobrej. Ścieżka będzie przebiegać obok drogi powiatowej z Buku do Lubieszyna, aż do ronda przy przejściu granicznym. Posiadając dokumentację projektową oraz prawo do dysponowania nieruchomościami, na terenie których przebiegać ma ścieżka rowerowa, gmina będzie się starała o dofinansowanie inwestycji w ramach ogłaszanych naborów.

Ścieżka rowerowa Dobra - Głębokie (7 km)

Trwają prace związane z przygotowaniem projektu budowlanego trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie. Powiat Policki, jako zarządca drogi, przygotowuje projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD dla inwestycji pn. "Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym trasy rowerowej łączącej miejscowość Dobra z węzłem przesiadkowym Głębokie w Szczecinie, wraz z promocją rozwiązań alternatywnych wobec transportu indywidualnego, na odcinku od granic administracyjnych gminy Dobra do ulicy Sportowej w miejscowości Dobra". Tymczasem Gmina Dobra pozyskała już projekt połączenia planowanej inwestycji z istniejącą infrastrukturą edukacyjno-rowerową, prowadzącą do schroniska w Dobrej (od ulicy Sportowej do ulicy Osiedlowej).

Projekt na wniosek Gminy Dobra został zidentyfikowany w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wstępnie do realizacji zadania zaplanowano 10 mln zł, przy założeniu dofinansowania w wysokości 6,7 mln zł. Do końca października Gmina Dobra jako lider projektu wspólnie z Powiatem Polickim złoży wniosek o dofinansowanie powyższej inwestycji.

Inwestycja obejmuje m.in.:
• budowę ok. 7 km ścieżki rowerowej, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodników;
• przebudowę i rozbudowę istniejących skrzyżowań, w tym budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Lipowej z ul. Słoneczną w Wołczkowie
• budowę wydzielonego pasa zjazdu ze skrzyżowania przeznaczonego dla komunikacji publicznej wraz z przystankiem autobusowym,
• wykonanie nowej konstrukcji jezdni na odcinkach korekty poziomej geometrii drogi powiatowej,
• budowę i przebudowę zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3907Z Szczecin - Dobieszczyn w ciągu ulicy Lipowej w miejscowości Wołczkowo i ulicy Szczecińskiej w miejscowości Dobra;
• budowę i przebudowę zjazdów,
• przebudowę wszystkich istniejących przepustów,
• zaprojektowanie odpowiedniego odwodnienia pasa drogowego w tym budowę systemów odwadniających (zaprojektowanie rowów i drenażów), a w razie konieczności uwzględnienie w projekcie przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej;
• odtworzenie istniejących rowów;
• regulację poboczy tak by zapewniały odpowiedni spływ wody, spełniając jednocześnie warunki techniczne;
• ewentualne zaprojektowanie murów oporowych,
• wyprofilowanie i obsianie mieszanką traw terenów zielonych,
• wycinkę drzew i krzewów,
• wykonanie nasadzeń zastępczych,
• wykonanie oznakowania poziomego i oznakowania pionowego,
• przestawienie ogrodzeń, istniejących skrzynek na listy i innych istniejących obiektów kolidujących z inwestycją;
• przebudowę wszystkich kolidujących sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Realizacja inwestycji ma się zakończyć do 2020 roku.

W planach Gminy Dobra jest również budowa ścieżki rowerowej w kierunku rezerwatu Świdwie.

Źródło: Urząd Gminy Dobra

Przeczytaj komentarze sąsiadów do tej wiadomościniedziela 16 września 2018 - 11:39:04 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Bezrzecze24

USŁUGI W/DLA BEZRZECZA

podolog.szczecin


slonecznysad


autofit.jpg
AUTO FIT
mechanika pojazdowa
71-211 Szczecin
ul. Szeroka 63
PN - PT 9:00 - 18:00
Firma AUTO FIT prowadzi kompleksową naprawę i diagnostykę samochodów z grupy VW, AUDI, SEAT, SKODA oraz naprawy mechaniczne wszystkich innych marek. Zapraszamy.
Telefon: +48 91 432 75 63
reklama.jpg
Reklama w portalu Bezrzecze24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu Bezrzecze24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Sprawdź ofertę reklamową... więcej