Zaloguj się | Rejestracja

Rusza przebudowa Modrej i Koralowej


Rusza przebudowa Modrej i Koralowej

Od wtorku, 16 listopada rozpoczną się prace przy przebudowie ulicy Modrej i Koralowej w szczecińskiej części Bezrzecza. Kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu.Pierwszy etap robót obejmie odcinek ul. Modrej od ronda przy ul. Szerokiej do ul. Wroniej. Zamknięty dla ruchu samochodowego zostanie odcinek pomiędzy ul. Żyzną a Sikorki. Zachowany zostanie przejazd dla komunikacji miejskiej. Wykonawca planuje wprowadzić zmiany ok. godziny 10:00 rano.

Dodatkowo na ul. Koralowej na odcinku pomiędzy ul. Zaściankową a Nowowiejską zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (poza komunikacją miejską). Celem zmian jest przekierowanie ruchu samochodowego z Dobrej, tak aby kierowcy jadący do centrum Szczecina, korzystali z objazdu przez Węzeł Głębokie.

Kwestie związane z dojazdami do posesji w trakcie realizacji robót budowlanych, będzie można ustalać indywidualnie z wykonawcą.

Inwestycja obejmuje wykonanie m.in.: przebudowy ul. Modrej i Koralowej - poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie pasów rowerowych, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, budowę zatoki autobusowej, przebudowę i budowę chodników, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, renowację istniejącego kanału deszczowego, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę kanału technologicznego, przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego i naziemnego tj. przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej, likwidację nieczynnej sieci ciepłowniczej, remont istniejącego przepustu, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudową, urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew, krzewów, wykonanie nasadzeń zastępczych, wprowadzenie, utrzymanie oraz likwidację organizacji ruchu na czas budowy, rozbiórkę wzmocnienia nad kolektorem deszczowym oraz pozostałe prace zgodnie z dokumentacją projektową.

Przed rozpoczęciem zasadniczych robót budowlanych, przeprowadzano prace przygotowawcze związane z zielenią. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w pasie drogowym ulicy Modrej i Koralowej oraz na obszarze bezpośrednio do niego przyległym, zinwentaryzowano łącznie 366 drzew. Spośród tej ilości drzew do usunięcia zakwalifikowano 40 sztuk, z uwagi na nieuniknione kolizje z realizacją inwestycji. Po dodatkowej inwentaryzacji w terenie, spośród 40 sztuk drzew udało się zachować 9. Część z nich zostanie przesadzona przy użyciu technologii AIR-SPADE, tak aby nie uszkodzić istniejącego systemu korzeniowego. Przy jednym z zachowanych drzew zastosowane zostanie rozwiązanie w postaci chodnika rampowego czyli podwieszanego.

Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Wykonawcą jest STRABAG Sp. z o.o. Koszt prac to ponad 23,8 mln zł brutto. Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulic Górnej
i Koralowej


Opisane wyżej prace dotyczyć będą jedynie szczecińskiego odcinka drogi prowadzącej w kierunku Bezrzecza i Wołczkowa. Fragment ulicy Koralowej, od ulicy Zaściankowej w kierunku szkoły, stanowi własność Powiatu Polickiego, który w październiku otrzymał 8.550.000 zł dofinansowania z programu Polski Ład na rozbudowę drogi powiatowej Bezrzecze - Wołczkowo, w ciągu ulic Górnej i Koralowej. Projekt inwestycji jest już gotowy - powstał przy ścisłej współpracy Powiatu Polickiego i Gminy Dobra, która udzieliła wsparcia finansowego na jego opracowanie.

Inwestycja zakłada przebudowę konstrukcji jezdni o szerokości 5,5 m (na końcowym odcinku 6,0 m), przebudowę i budowę obustronnych chodników, budowę pasów rowerowych oraz mini ronda na skrzyżowaniu z ul. Szkolną.

Zaprojektowano również:
1) Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do zbiornika retencyjno-infiltrującego.
2) Pas wyłączenia na skręcie do obiektów handlowych (Biedronka).
3) Budowę pętli autobusowej wraz z miejscami parkingowymi.
4) Odnowienie oznakowanie pionowego i poziomego.

"Przewidywany okres realizacji inwestycji wynosi powyżej 12 miesięcy, a wartość to 9 mln zł. Deklarowana kwota udziału własnego to 450 tys. zł" - informuje Starostwo Powiatowe w Policach.

Budowa alternatywnego połączenia Wołczkowa
i Bezrzecza ze Szczecinem


Przypominamy też, że w lutym 2021 r. na zlecenie Gminy Dobra ruszyły prace projektowe związane z nowym połączeniem drogowym miejscowości Wołczkowo i Bezrzecze ze Szczecinem. Termin wykonania dokumentacji to 12 miesięcy.

Alternatywne połączenie Wołczkowa i Bezrzecza ze Szczecinem będzie jednojezdniową, dwupasmową drogą klasy G, z rozmieszczonymi rondami w miejscach przecięcia i zbliżenia do głównych dróg zbiorczych i lokalnych, obsługujących przyległe obszary. Jedno z rond będzie zlokalizowane mniej więcej na wysokości ul. Parkowej, a drugie na wysokości ul. Miętowej i Bukszpanowej. Wzdłuż trasy zaprojektowano ponadto: chodniki wraz z przejściami dla pieszych, przystanki komunikacji autobusowej, pas dzielący pomiędzy jezdnią a ciągami pieszymi i rowerowymi, pas na wykonanie skarp i ogrodzenia oraz wykonanie ziemnego ekranu akustycznego celem ograniczenia emisji hałasu.

Przy drodze powstanie nowa ścieżka rowerowa, która będzie połączeniem sieci tras rowerowych w Szczecinie i Dobrej.

Realizacja nowego połączenia drogowego ma na celu odciążenie obecnych dróg prowadzących z Bezrzecza i Wołczkowa do Szczecina, które w godzinach komunikacyjnego szczytu są zakorkowane. Nowa droga powinna poprawić komunikację pomiędzy gminą Dobra a Szczecinem i przenieść część ruchu przez Wołczkowo i Bezrzecze poza wskazane miejscowości. Dzięki temu zmniejszy się hałas w centrum miejscowości i poprawi bezpieczeństwo na drodze.

Alternatywne połączenie ze Szczecinem zwiększy też płynność ruchu w sytuacjach awaryjnych i stworzy komplementarny ciąg komunikacyjny względem planowanej budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Poprawi się również skomunikowanie gminy Dobra z budowaną pętlą autobusowo-tramwajową przy ul. Nowoszerokiej oraz halą widowiskowo-sportową Netto Arena w Szczecinie. Droga zacznie się zaraz za Wołczkowem (od strony Głębokiego), a zakończy na ul. Nowoszerokiej.

Budowa została zaplanowana na lata 2022-23. Gmina Dobra zarezerwowała już środki w planie finansowym na realizację tej inwestycji.

Jednym z podstawowych warunków przy projektowaniu docelowym drogi, będzie takie jej poprowadzenie, aby maksymalnie zminimalizować jej wpływ na obecnych użytkowników obszarów w rejonie jej przebiegu. Warto też dodać, że w projekcie budowy nowego ronda w ciągu ulicy Nowoszerokiej pozostawiono wolny pas z przeznaczeniem na przyszłe włączenie drogi alternatywnej w nowy układ drogowy, planowany do realizacji przy hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie.

środa 10 listopada 2021 - 20:21:47 | Komentarze: 0
Wersja do druku

szukaj w Bezrzecze24

USŁUGI W/DLA BEZRZECZA

kodo


Centrum Medyczne LuxMedica.jpg
Centrum Medyczne LuxMedica
jest nowoczesnym centrum, działającym na rynku medycznym od 2013 roku, które zostało wyposażone w najnowocześniejszy i najwyższej jakości sprzęt medyczny, najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz profesjonalny i wykwalifikowany personel.
Nasz adres: Mierzyn, ul. Welecka 1A
Telefon: +48 91 48 48 404


autofit.jpg
AUTO FIT
mechanika pojazdowa
71-211 Szczecin
ul. Szeroka 63
PN - PT 9:00 - 18:00
Firma AUTO FIT prowadzi kompleksową naprawę i diagnostykę samochodów z grupy VW, AUDI, SEAT, SKODA oraz naprawy mechaniczne wszystkich innych marek. Zapraszamy.
Telefon: +48 91 432 75 63
reklama.jpg
Reklama w portalu Bezrzecze24.pl
Wypróbuj reklamę w portalu Bezrzecze24.pl! Oferujemy kilkanaście profesjonalnych form reklamowych: artykuły promowane,
wizytówki, animowane reklamy. Skorzystaj z naszego doświadczenia w promocji firm. Sprawdź ofertę reklamową... więcej